Ürünler

Buzağı Başlangıç Yemi

Yeni doğan buzağıların 4. günden 60 günlük yaşına kadar ihtiyaçları olan tüm besin maddelerini yeterli ve dengeli bir şekilde karşılamak için özel formülü ile hazırlanmaktadır.

İncele

Buzağı Büyütme Yemi

Buzağılar 61 günlük olduklarında İlter Buzağı Büyütme Yemine geçilmelidir. Buzağı büyütme
yemi ile dişi buzağılar 120 günlük yaşa kadarbeslenirler iken erkek buzağılar ise 180 günl ük
yaşa ulaşıncaya kadar buzağı büyütme yemi ile beslenmeye devam edilebilir.

İncele

Laktasyon 100 Süt Yemi

İlter Laktasyon 100 Süt Yemi yüksek süt verimine sahip sağmal ineklerin erken laktasyon döneminde ihtiyaç duyacağı besin öğelerini yeterli ve dengeli olarak karşılayacak bir şekilde özel olarak hazırlanmıştır.

İncele

Süt – 21 Yemi

Mısır silajı, buğdaygil silajları, buğdaygil hasılları, yaş şeker pancarı posası, tahıl kırmaları, mısır flake, arpa flake gibi yem maddelerinin enerji içerikleri yüksek iken, protein miktarları ise aksine oldukça düşüktür.

İncele

Süt – 20 Yemi

İlter Süt – 20 Yemi orta yüksek kaliteli kaba yem ile beslenen yüksek süt verimine sahip hayvanların kaliteli protein, enerji, vitamin ve mineral ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel bir içerikle hazırlanmıştır.

İncele

Süt – 19 Yemi Extra

İlter Süt – 19 Yemi Extra orta yüksek kaliteli kaba yem ile beslenen yüksek süt verimine sahip hayvanların kaliteli protein, enerji, vitamin ve mineral ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel bir içerikle hazırlanmıştır.

İncele

Süt – 19 Yemi

İlter Süt – 19 Yemi orta ve yüksek verimli sağmal ineklerin tüm sağım döneminde kaliteli protein, enerji, vitamin ve mineral ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel bir formülle hazırlanmıştır.

İncele

Süt – 18 Yemi

İlter Süt – 18 Yemi orta verimli sağmal ineklerin tüm sağım döneminde protein, enerji, vitamin ve mineral ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanmış standart bir yemdir.

İncele

Düve Yemi

İlter Düve Yemi damızlık amaçlı olarak yetiştirilen düve adaylarının beslenmesinde kullanılan bir yemdir, damızlık düvelerin kaliteli protein, enerji, vitamin ve mineral ihtiyaçlarını karşılamak üzere
özel bir içerikle hazırlanmıştır.

İncele

Gebe Düve Yemi (Kuru Dönem Yemi)

İlter Düve Yemi damızlık amaçlı olarak yetiştirilen düve adaylarının beslenmesinde kullanılan bir yemdir, damızlık düvelerin kaliteli protein, enerji, vitamin ve mineral ihtiyaçlarını karşılamak üzere
özel bir içerikle hazırlanmıştır.

İncele

Tam Besi Yemi

İlter Tam Besi Yemi besi adayı hayvanların tüm besin madde ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel bir formülle hazırlanmıştır. İlter Tam Besi Yemi süratli canlı ağırlık artışı sağlar, besi süresini azaltır ve mozaik tipi yağlanmayı destekler.

İncele

Besi Yemi

İlter Besi Yemi besi adayı hayvanların sığır başına günlük 2 kilograma kadar tahıl ilavesi yapılabilecek şekilde formüle edilmiştir.

İncele

Standart Besi Yemi

İlter Standart Besi Yemi besiye alınan sığırlarda tüm besi dönemi boyunca kullanılabilecek bir yemdir.

İncele

Besi Geliştirme Yemi

İlter Besi Geliştirme Yemi besi adayı hayvanların tüm besin madde ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel bir formülle hazırlanmıştır

İncele

Besi Bitirme Yemi

Besi sığırlarında besinin son dönemlerine girildiğinde ki bu dönemi kesim öncesi son 2-3 ay
olarak düşünebiliriz, sığırlar hemen hemen ergin gelişimini tamamlamıştır ve protein ihtiyacından öte enerji ihtiyacı artmıştır. Artan enerji ihtiyacının karşılanması gerekmektedir. Karşılanmaması
durumunda canlı ağırlık kazancı düşmeye başlar. Canlı ağırlık kazancını eski seviyesinde tutabilmek
veya daha da arttırabilmek için bu dönemde yüksek enerjili besi yemleri kullanılmalıdır. İlter Besi Bitirme Yemi yüksek enerjili bir bitirme yemidir. Ergin bir sığırın enerji ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hazırlanmıştır.

İncele

Kuzu Başlangıç Yemi

Yeni doğan kuzuların 1. haftadan. 7. haftaya kadar ihtiyaçları olan tüm besin maddelerini yeterli
ve dengeli bir şekilde karşılamak için özel formülü ile hazırlanmaktadır.

İncele

Kuzu Büyütme Yemi

Kuzuların 7 haftalık yaştan, kesim olgunluğuna gelene kadarki beslenmesinde kullanılır. Bu
dönem içerisinde kuzuların ihtiyaçları olan tüm besin maddelerini yeterli ve dengeli bir şekilde
karşılamak için özel formülü ile hazırlanmaktadır.

İncele

Kuzu Besi Yemi

Yeni doğan kuzuların 1. haftadan kesim olgunluğuna ulaşıncaya kadar ihtiyaçları olan tüm
besin maddelerini yeterli ve dengeli bir şekilde karşılamak için özel formülü ile hazırlanmaktadır.
İlter Kuzu Besi Yemi sütten erken kesilen kuzulara önerilen üründür. Süt emme dönemini kısaltarak koyun sütünün ekonomik değerlenmesini sağlar.

İncele

Toklu Yemi – Taneli

Tokluların ihtiyaçları olan tüm besin maddelerini yeterli ve dengeli bir şekilde karşılamak için özel formülü ile hazırlanmaktadır.

İncele

Koyun Süt Yemi

İlter Koyun Süt Yemi süt verme dönemindeki koyunlarda kullanılabilecek bir süt yemidir.
Koyunların sağım döneminde protein, enerji, vitamin ve mineral ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanmış özel bir yemdir.

İncele

Etlik Civciv Yemi

Yumurtadan yeni çıkan etlik civcivlerin beslenmesi için hazırlanmış bir yemdir. Etlik civcivlerin besin
maddesi ihtiyaçları göz önüne alınarak formüle edildiği için ek olarak herhangi bir yem ham maddesine ihtiyaç duyulmamaktadır.

İncele

Yumurta Tavuk Yemi

Yumurtacı tavukların besin maddesi ihtiyaçları göz önünde bulundurularak özel olarak formüle edilmiştir.

İncele

Etlik Piliç Yemi

Etlik piliçler için hazırlanmış bir yemdir. Etlik piliçlerin besin maddesi ihtiyaçları göz önüne alınarak formüle edildiği için ek olarak herhangi bir yem ham maddesine ihtiyaç duyulmamaktadır.
Etlik piliç yemi, aile tipi küçük işletmelerde etlik piliçlerin 5. haftadan kesime kadar tüketmelerine
uygundur.

İncele

Gezen Tavuk Yemi

Yumurtacı tavukların besin maddesi ihtiyaçları göz önünde bulundurularak özel olarak formüle edilmiştir. Sindirilebilirliği yüksek ve kaliteli ham maddelerle özel olarak formüle edildiği için yumurtacı tavuklarınızın en yüksek seviyede yumurta vermesini sağlar.

İncele