Tam Besi Yemi

Kaliteli yem, yüksek performans.

Soru Sorun

Aklınıza takılan soruları bize sorabilirsiniz.

Tam Besi Yemi

Tam Besi Yemi

İlter Tam Besi Yemi besi adayı hayvanların tüm besin madde ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel bir formülle hazırlanmıştır. İlter Tam Besi Yemi süratli canlı ağırlık artışı sağlar, besi süresini azaltır ve mozaik tipi yağlanmayı destekler.

İlter Tam Besi Yemi besi adayı hayvanların tüm besin madde ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel bir formülle hazırlanmıştır. İlter Tam Besi Yemi süratli canlı ağırlık artışı sağlar, besi süresini azaltır ve mozaik tipi yağlanmayı destekler.
İlter Tam Besi Yemi Özellikleri:
• % 15 ham protein içermektedir.
• Lezzetli ve güzel kokuludur, hayvanlar iştahlı bir şekilde tüketir.
• Sindirilebilirliği yüksektir.
• Yüksek düzeyde By – pass protein (RUP) oranı vardır.
• İskelet sistemi gelişimini ve kas büyümesini dengeli bir şekilde sağlar.
• Yüksek düzeyde kaliteli enerji içeriğine sahiptir.
• Hızlı canlı ağırlık artışı sağlar.
• Yemden yararlanma oranı yüksektir.
• Karkas kalitesini ve randımanı attırır.
• Yağlanmayı engeller.
• Tahıl kırma, arpa ezme, mısır flake gibi hammadde desteğine ve vitamin – mineral takviyesine gerek yoktur.
• Kesim olgunluğuna hızlı bir şekilde ulaşılmasını sağlar.
Kullanma Alanları; İlter Tam Besi Yemi besi adayı hayvanların beslenmesinde yüksek günlük canlı ağırlık artışı için tüm besi dönemi boyunca kullanılabilecek besi yemidir. İlter Tam Besi Yemine yeni başlıyorsanız, besi sığırları 10 gün içinde yavaş yavaş alıştırınız. İlter Tam besi yemi günde en az 3 – 4 öğün şeklinde
verilmesini işkembe sağlığını korumak amacıyla önerilmektedir.
Besi sığırlarına su serbest olarak sağlanmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda en az 3 öğün sulama yapılmalıdır. Hızlı canlı ağırlık artışı için kuru madde esasına göre en az % 15 ve en fazla % 20 oranında kaba yem veriniz.

Kaliteli yem, yüksek verim.

Her zaman aynı kalite garantisi.