Standart Besi Yemi

Kaliteli yem, yüksek performans.

Soru Sorun

Aklınıza takılan soruları bize sorabilirsiniz.

Standart Besi Yemi

Standart Besi Yemi

İlter Standart Besi Yemi besiye alınan sığırlardatüm besi dönemi boyunca kullanılabilecek bir yemdir.

İlter Standart Besi Yemi besiye alınan sığırlarda tüm besi dönemi boyunca kullanılabilecek bir yemdir.

İlter Standart Besi Yemi Özellikleri:
• % 15 ham protein içermektedir.
• Lezzetli ve güzel kokuludur, hayvanlar iştahlı bir şekilde tüketir.
• Hızlı canlı ağırlık artışı sağlar.
• İskelet sistemi gelişimini ve kas büyümesini dengeli bir şekilde sağlar.
• Yemden yararlanma oranı yüksektir.
• Karkas kalitesini ve randımanı attırır.
• Kesim öncesi son 3 aylık besleme süresinde tahıl kırması ilavesi yapılabilir.

Kullanma Alanları; İlter Standart Besi Yemi besiye alınan hayvanların beslenmesinde tüm besi dönemi kullanılabilecek besi yemidir. İlter Standart Besi Yemine yeni başlıyorsanız, besi sığırları 10 gün içinde yavaş yavaş alıştırınız. İlter Tam besi yemi günde en az 3 – 4 öğün şeklinde verilmesini işkembe sağlığını korumak amacıyla önerilmektedir.
Besi sığırlarına su serbest olarak sağlanmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda en az 3 öğün sulama yapılmalıdır. Hızlı canlı ağırlık artışı için kuru madde esasına göre en az % 15 ve en fazla % 20 oranında kaba yem veriniz.

Kaliteli yem, yüksek verim.

Her zaman aynı kalite garantisi.