Laktasyon 100 Süt Yemi

Kaliteli yem, yüksek performans.

Soru Sorun

Aklınıza takılan soruları bize sorabilirsiniz.

Laktasyon 100 Süt Yemi

Laktasyon 100 Süt Yemi

İlter Laktasyon 100 Süt Yemi yüksek süt verimine sahip sağmal ineklerin erken laktasyon döneminde ihtiyaç duyacağı besin öğelerini yeterli ve dengeli olarak karşılayacak bir şekilde özel olarak hazırlanmıştır.

İlter Laktasyon 100 Süt Yemi yüksek süt verimine sahip sağmal ineklerin erken laktasyon döneminde ihtiyaç duyacağı besin öğelerini yeterli ve dengeli olarak karşılayacak bir şekilde özel olarak hazırlanmıştır.
Yüksek verimli hayvanlarda sıklıkla yaşadığımız doğum sonrası meydana gelen aşırı kilo kaybı negatif enerji dengesinin bir sonucudur.
Bu durum hayvanlarda döl verimi kaybı yanı sıra bir takım metabolik hastalıkların yaşanmasına da yol açar.
Ülkemizde bu problemleri yaşayan sağmal ineklerin her 5 tanesinden 4 tanesi ilk tohumlamada gebe kalmamaktadır. Süt sığırlarının yanlış
beslenme kaynaklı döl verimi problemleri nedeni ile oluşan kayıplar işletmelere ve ülke ekonomisine önemli zararlar vermektedir.
İlter Laktasyon 100 Süt Yemi beslemeye bağlı metabolik hastalıkları en aza indirmek ve döl verimi performansını arttırmak üzere geliştirilmiş
özel bir süt yemidir.

İlter Laktasyon 100 Süt Yemi Özellikleri:
• % 24 ham protein içermektedir.
• Sindirilebilirliği yüksek protein kaynakları ile by – pass protein (RUP) oranı attırılmıştır, dengeli amino asit profiline ve yüksek düzeyde kaliteli enerji içeriğine sahiptir.
• Lezzetli ve güzel kokuludur, hayvanlar iştahlı bir şekilde tüketir.
• Doğum sonrası ilk 100 gün, erken sağım döneminde aşırı kilo kaybına engel olur.
• Süt veriminde hızlı artış sağlar ve pik verim süresini uzatır.
• Kızgınlık göstermeme, sakin kızgınlık ve düzensiz kızgınlık gösterme gibi problemlere çözüm üretir. İstenmeyen yumurtalık kistleri
oluşum risklerinin azalmasına yardımcı olur. Doğum sonrası yumurtalıkların hızla çalışmasını sağlar, ilk tohumlamada gebe kalma oranını ve döl verim performansını arttırır.
• Doğum sonrası görülen rahim iltihabı (metritis) ve meme iltihabı (mastitis) risklerini yüksek bağışıklık sistemi sayesinde azaltır, doğum sonrası eşin (sonun) atılmasını kolaylaştırır.
• Beslenmeye bağlı ayak hastalıkları, Ketozis (şeker hastalığı) ve süt humması riskini azaltır.

Yaz aylarında ısı stresi ve olumsuz etkilerine direnci arttırır.
Kullanma Alanları; İlter Laktasyon 100 Süt Yemi, doğum öncesi üçüncü hafta başlanarak (21. Gün) yüksek verimli sağmal ineklerde tüm sağım dönemi boyunca kullanılır. Kuru dönemin son haftası İlter Laktasyon 100 Süt Yemini günlük en fazla 5 – 6 kg’a çıkartınız ve doğum sonrası
miktarı süt verimine göre arttırınız.

Kaliteli yem, yüksek verim.

Her zaman aynı kalite garantisi.