Süt – 21 Yemi

Kaliteli yem, yüksek performans.

Soru Sorun

Aklınıza takılan soruları bize sorabilirsiniz.

Süt – 21 Yemi

Süt – 21 Yemi

Mısır silajı, buğdaygil silajları, buğdaygil hasılları, yaş şeker pancarı posası, tahıl kırmaları, mısır flake, arpa flake gibi yem maddelerinin enerji içerikleri yüksek iken, protein miktarları ise aksine oldukça düşüktür.

Mısır silajı, buğdaygil silajları, buğdaygil hasılları, yaş şeker pancarı posası, tahıl kırmaları, mısır flake, arpa flake gibi yem maddelerinin enerji içerikleri yüksek iken, protein miktarları ise aksine oldukça düşüktür.

İlter Süt – 21 Yemi enerji içerikleri yüksek yem maddeleri ile beslenen yüksek süt verimine sahip hayvanların kaliteli protein, vitamin ve mineral ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel bir formülle hazırlanmıştır.

İlter Süt – 21 Yemi Özellikleri:
• % 21 ham protein içermektedir.
• Sindirilebilirliği yüksek protein kaynakları ile by – pass protein (RUP) oranı attırılmıştır, yüksek düzeyde kaliteli enerji içeriğine sahiptir.
• Lezzetli ve güzel kokuludur, hayvanlar iştahlı bir şekilde tüketir.
• Özel formülü ile işletmenizde kullanılan mısır silajı, çeşitli buğdaygil silajları, tahıl hasılları, tahıl kırmaları, mısır flake, arpa flake ve yaş pancar posaları gibi yem maddelerinin besin maddesi eksiklerini giderir.
• Süt verimini arttırır ve pikte kalma süresini uzatır.
• Kızgınlık, sakin kızgınlık ve düzensiz kızgınlık gösterme gibi problemlere çözüm üretir, döl verim performansını arttırır.
• Doğum sonrası görülen yağlı inek sendromu, Ketozis (şeker hastalığı) ve süt humması gibi metabolik hastalıklar riskini düşürür, beslenmeye bağlı ayak hastalıkları azaltır, eşin (sonun) atılmasını kolaylaştırır.

Kullanma Alanları; kaba yem olarak mısır silajı, yaş şeker pancarı posası, buğdaygil hasılı yanı sıra tahıl kırmaları, mısır flake, arpa flake enerji içerikleri yüksek yem maddeleri ile beslenen yüksek süt verimine sahip sağmal ineklerin tüm sağım dönemi boyunca kullanılır.

Kaliteli yem, yüksek verim.

Her zaman aynı kalite garantisi.