Buzağı Büyütme Yemi

Kaliteli yem, yüksek performans.

Soru Sorun

Aklınıza takılan soruları bize sorabilirsiniz.

Buzağı Büyütme Yemi

Buzağı Büyütme Yemi

Buzağılar 61 günlük olduklarında İlter Buzağı Büyütme Yemine geçilmelidir. Buzağı büyütme yemi ile dişi buzağılar 120 günlük yaşa kadar beslenirler iken erkek buzağılar ise 180 günlük yaşa ulaşıncaya kadar buzağı büyütme yemi ile beslenmeye devam edilebilir.

İlter Buzağı Büyütme Yemi herhangi bir ilave hammaddeye gerek duyulmaksızın buzağıların önünde serbest bir biçimde bulundurulmalıdır. Buzağıların önünde istediği kadar içebileceği şekilde temiz taze su bulundurulmalıdır.
İki – dört aylık yaştaki buzağılara kaba yem olarak orta veya iyi kaliteli kuru otlar verilmelidir.
Su bakımından zengin mısır silajı, pancar posası gibi yemler işkembede yer kaplayacağından
ve de bu yaştaki buzağılarda tam olarak değerlendirilemediğinden kullanılmamalıdır. Yine saman gibi kötü kaliteli yemlerin bu dönemde kullanılmasından kaçınılmalıdır.

İlter Buzağı Büyütme Yemi Özellikleri:
• % 17 ham protein içermektedir
• Sindirilebilirliği yüksek ve lezzetli hammaddelerden üretilmiştir.
• İşkembenin (rumen) fiziksel gelişimini hızlandırarak yemden yararlanmayı arttırır.
• Güçlü bir bağışıklık sisteminin korunmasına yardımcı olur.
• Buzağının gelişim performansını arttırır.
• Besi danası adayı erkek buzağılarda besi süreci boyu hızlı bir canlı ağırlık artışı, kaliteli karkas ve yüksek randıman sağlar.
• Damızlık inek adayı dişilerde yüksek büyüme performansı ile dişilerde 15 – 16 aylık yaşlarda yeterli canlı ağırlık ile daha erken
yaşta damızlıkta kullanma olanağı sağlar.
• Damızlık dişi yetiştirmede yüksek oranda döl tutma ile üreme performansını, yüksek süt üretimi ile verim performansının
artmasında etkin bir rol oynamaktadır.
• Vitamin ve mineralce zengindir.

Kullanma Alanları; İlter Buzağı Büyütme Yemi,
61 – 120 günlük dişi buzağılar ile 61 – 180 günlük erkek buzağıların beslenmesinde kullanılır.

Kaliteli yem, yüksek verim.

Her zaman aynı kalite garantisi.