Besi Yemi

Kaliteli yem, yüksek performans.

Soru Sorun

Aklınıza takılan soruları bize sorabilirsiniz.

Besi Yemi

Besi Yemi

İlter Besi Yemi besi adayı hayvanların sığır başına günlük 2 kilograma kadar tahıl ilavesi yapılabilecek şekilde formüle edilmiştir.

İlter Besi Yemi besi adayı hayvanların sığır başına günlük 2 kilograma kadar tahıl ilavesi yapılabilecek şekilde formüle edilmiştir.

İlter Besi Yemi Özellikleri:
• % 14 ham protein içermektedir.
• Lezzetli ve güzel kokuludur, hayvanlar iştahlı bir şekilde tüketir.
• Hızlı canlı ağırlık artışı sağlar.
• Yemden yararlanma oranı yüksektir.
• Karkas kalitesini ve randımanı attırır.
• Tahıl kırma, arpa ezme, mısır flake gibi ham madde ilavesine ihtiyaç vardır.

Kullanma Alanları; İlter Besi Yemi besi adayı hayvanların beslenmesinde yüksek günlük canlı
ağırlık artışı için tüm besi dönemi boyunca tahıl ilavesi ile birlikte kullanılabilecek besi yemidir.
İlter Besi Yemine yeni başlıyorsanız, besi sığırları 10 gün içinde yavaş yavaş alıştırınız. İlter Tam besi yemi günde en az 3 – 4 öğün şeklinde verilmesini işkembe sağlığını korumak amacıyla önerilmektedir. Besi sığırlarına su serbest olarak sağlanmalıdır.
Bunun mümkün olmadığı durumlarda en az 3 öğün sulama yapılmalıdır. Hızlı canlı ağırlık artışı için kuru madde esasına göre en az % 15 ve en fazla % 20 oranında kaba yem veriniz.

Kaliteli yem, yüksek verim.

Her zaman aynı kalite garantisi.