Besi Geliştirme Yemi

Kaliteli yem, yüksek performans.

Soru Sorun

Aklınıza takılan soruları bize sorabilirsiniz.

Besi Geliştirme Yemi

Besi Geliştirme Yemi

İlter Besi Geliştirme Yemi besi adayı hayvanların tüm besin madde ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel bir formülle hazırlanmıştır.

İlter Besi Geliştirme Yemi besi adayı hayvanların tüm besin madde ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel bir formülle hazırlanmıştır.

İlter Besi Geliştirme Yemi Özellikleri:
• % 14 ham protein içermektedir.
• Lezzetli ve güzel kokuludur, hayvanlar iştahlı bir şekilde tüketir.
• Sindirilebilirliği yüksektir.
• Yüksek düzeyde By – pass protein (RUP) oranı vardır.
• İskelet sistemi gelişimini ve kas büyümesini dengeli bir şekilde sağlar.
• Hızlı canlı ağırlık artışı sağlar.
• Yemden yararlanma oranı yüksektir.
• Karkas kalitesini ve randımanı attırır.
• Kesim olgunluğuna hızlı bir şekilde ulaşılmasını sağlar.
• Kesim öncesi son 2 aylık besleme süresinde tahıl kırması ilavesi ile besi bitirme yemine gereksinim duyulmadan besi dönemi tamamlanabilir.
• Kesim olgunluğuna hızlı bir şekilde ulaşılmasını sağlar.

Kullanma Alanları; İlter Besi Geliştirme Yemi besi adayı hayvanların beslenmesinde yüksek günlük canlı ağırlık artışı için tüm besi dönemi boyunca kullanılabilecek besi yemidir. İstenildiği durumda kesimden önceki son iki ay arpa ilavesi yapılabilir.
İlter Besi Geliştirme Yemine yeni başlıyorsanız, besi sığırları 10 gün içinde yavaş yavaş alıştırınız. İlter Besi Geliştirme yemi günde en az 3 – 4 öğün şeklinde verilmesini işkembe sağlığını korumak amacıyla önerilmektedir.
Besi sığırlarına su serbest olarak sağlanmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda en az 3 öğün sulama yapılmalıdır. Hızlı canlı ağırlık artışı için kuru madde esasına göre en az % 15 ve en fazla % 20 oranında kaba yem veriniz.

Kaliteli yem, yüksek verim.

Her zaman aynı kalite garantisi.